ANDRZEJ POWAŁOWSKI

kancelaria adwokacka

notes kamienica biurko telefon kalendarz2 postać

dziedziny prawa

 • Gospodarcze
  Gospodarcze
  zamknij
  Gospodarcze
  Gospodarcze

  koncesje, zezwolenia, licencje, tworzenie przedsiębiorców, postępowanie likwidacyjne, upadłości, restrukturyzacja, przekształcenia własnościowe i organizacyjne, prywatyzacja, komunalizacja, umowy gospodarcze

 • Cywilne
  Cywilne
  zamknij
  Cywilne
  Cywilne

  windykacja należności, negocjacje, przygotowywanie umów, obsługa realizacji umów, podział współwłasności, zasiedzenie, służebności, użytkowanie wieczyste, rodzinne  (separacje, rozwody, kuratela, uznanie ojcostwa)

 • Spadkowe
  Spadkowe
  zamknij
  Spadkowe
  Spadkowe

  dziedziczenie testamentowe i ustawowe, podział masy spadkowej, zachowek

 • Zamówienia publiczne
  Zamówienia publiczne
  zamknij
  Zamówienia publiczne
  Zamówienia publiczne

  oferty, wybór trybu zamówień, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie odwoławcze przed KIO

 • Partnerstwo publiczno- prywatne
  Partnerstwo publiczno- prywatne
  zamknij
  Partnerstwo publiczno- prywatne
  Partnerstwo publiczno- prywatne

  wybór partnera prywatnego, umowy w sprawie partnerstwa

 • Energetyczne
  Energetyczne
  zamknij
  Energetyczne
  Energetyczne

  koncesje, ustalanie praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, taryfy, nielegalny pobór energii, świadectwa, kogeneracja, OZE

 • Budowlane
  Budowlane
  zamknij
  Budowlane
  Budowlane

  pozwolenia budowlane, uprawnienia budowlane

 • Ubezpieczenia
  Ubezpieczenia
  zamknij
  Ubezpieczenia
  Ubezpieczenia

  dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli

 • Bankowość
  Bankowość
  zamknij
  Bankowość
  Bankowość

  kompleksowa obsługa banków, umowy kredytowe, negocjacje

 • Handlowe
  Handlowe
  zamknij
  Handlowe
  Handlowe

  tworzenie i obsługa spółek, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników

 • Karne
  Karne
  zamknij
  Karne
  Karne

  reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

 • Pracy
  Pracy
  zamknij
  Pracy
  Pracy

  umowy o pracę, dochodzenie praw pracowniczych, udział w postępowaniu przed sądem pracy

 • Konkurencji
  Konkurencji
  zamknij
  Konkurencji
  Konkurencji

  udział w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, udział w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Konsumenckie
  Konsumenckie
  zamknij
  Konsumenckie
  Konsumenckie

  ochrona praw konsumenckich, reklamacje, rękojmia, gwarancje

 • Medyczne
  Medyczne
  zamknij
  Medyczne
  Medyczne

  ochrona praw pacjentów, obsługa podmiotów leczniczych

 • Farmaceutyczne
  Farmaceutyczne
  zamknij
  Farmaceutyczne
  Farmaceutyczne

  obsługa aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij